5 ayda 24 polis intihar etti!

 5 ayda 24 polis intihar etti!

Türk Polis Teşkilatı’nda 2021 yılının ilk 5 ayında 37 olan intihar sayısı, personel sayısının artmasına rağmen bu yılın aynı döneminde 24’e indi. Geçen yıl yüz binde 10 olan intihar oranı, yüz binde 6.5’e geriledi.

Emniyet Teşkilatında intiharı önlemeye yönelik yapılan çalışmalar sonuç verdi. Tüm rehberlik ve psikolojik destek uygulamalarının daha etkin ve kapsamlı takibi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Şube Müdürlüğü kuruldu. 03.05.2021 tarihli “Emniyet Teşkilatı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamaları Yönetmeliği” yürürlüğe konuldu. Bu yönetmelik ile düzenli bireysel görüşmeler hukuki zemine oturtuldu ve psikolojik değerlendirme formları uzman görüşleri çerçevesinde yenilendi. 2021 yılı başı itibarıyla “Öğren – Fark Et – Yardım Et Projesi” hayata geçirildi. Proje ile personelimizin psikolojik iyilik halini arttırmak, rehberlik ve psikolojik destek uygulamaları hakkında bilinç oluşmasını sağlamak, rehberlik ve psikolojik destek birimlerinde yürütülen hizmetlerin sonuçlarını ölçülebilir hale getirmek, polisimizin aile ve iş yaşantısına, sosyal çevre uyumuna ve ilişkilerine, stresi yönetebilmesine ve iletişim becerilerine pozitif yönde katkı sağlamak amaçlandı. 2010 yılında 105 olan psikolog sayısı, 2020 ve 2021 yıllarında yapılan yoğun alımlar ile 289’a ulaştı.
Eğitim ve Psikolog görüşmelerine ağırlık verildi
Teşkilat personelinin her yıl en az bir defa Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimlerinde görevli Psikologlar ile düzenli bireysel görüşmeye katılımı sağlandı. Gerek Teşkilatta görevli psikologlar gerekse Üniversiteler ve ilgili diğer kurumlar ile işbirliği yapılarak “Ruh Sağlığı, İletişim Becerileri, Empati, Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü, Aile İçi İletişim, Stres İle Baş Etme, Problem Çözme Becerileri, Bütçe Yönetimi, Finansal Okuryazarlık vb.” konularda eğitimler düzenlendi. Çeşitli psikolojik konularda broşür, afiş, kitapçık, bülten ve cd hazırlandı. Personel ile yapılan bireysel görüşmelerde risk grubunda olması muhtemel personeli tespit edebilmek, amacıyla 132 psikoloğa “Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)” eğitimi verildi. “Psikolojik Danışma Hattı” ve “Nöbetçi Psikolog” uygulamasına geçilerek personele telefon üzerinden psikolojik destek hizmeti veriliyor. Polis Radyosunda, Teşkilatta görevli psikologların katılımı ile düzenli olarak ruh sağlığı konularında programlar düzenleniyor.
Polisler motive ediliyor
Emniyet teşkilatında intiharların önüne geçilebilmesi amacıyla motivasyon artırıcı çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda, personele evlilik yıldönümlerinde bir gün izin kullandırılması sağlanıyor. Personelin yıllık izinlerinin tamamını yaz ve kış aylarında iki dönem halinde kullanarak dinlenmeleri sağlandı. Mesleğe yeni başlayan, atama ve yer değiştirme sonucu yeni bir ilde görevlendirilen personelin yeni görev yeri, çalışma şartları ve özel yaşamını ilgilendiren ve ihtiyaç duyabileceği hususlarda ayrıntılı olarak bilgilendirildiği oryantasyon eğitimleri düzenleniyor. Teşkilat personeline yönelik motivasyonu ve kurumsal aidiyet duygusunu arttırıcı sosyal etkinlikler(Piknik, yemek, gezi vb.) yapılıyor. Tüm sıralı amirler, personeli ile ilgilenmesi, moral ve motivasyon artırıcı çalışmalarda bulunması, iletişimini güçlü tutması konusunda bilgilendiriliyor. Evlilik, doğum, hastalık ve vefat gibi durumlarda Emniyet personelinin yalnız bırakılmayarak gerekli maddi ve manevi destek veriliyor.
Bilimsel çalışmalara ağırlık veriliyor
Polis intiharları ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü rehberlik ve psikolojik danışma birimlerinin katkısıyla; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından farklı tarihlerde detaylı araştırmalar yapıldı ve sonuç raporları hazırlandı. Emniyet personelinin iyilik halinin devamını sağlamak ve psikolojik sağlamlığını arttırmak amacıyla Gazi ve Hacettepe Üniversitelerinin psikoloji, psikolojik rehberlik ve danışma ile psikiyatri bölümlerinden öğretim üyeleri ile oluşturulan bağımsız bir “Bilimsel Danışma Kurulu” oluşturuldu. 15 Nisan 2022 tarihi itibarı ile çalışmalarına başlayan kurul, planlanan süreç doğrultusunda saha çalışmalarına devam ediyor.

 

Benzer Haberler

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir