Açtığı davalarla MASKİ ve Belediyelere kök söktürüyor!

 Açtığı davalarla MASKİ ve Belediyelere kök söktürüyor!

İşçi emeklisi olan Uğur Doğan, tıpkı bir avukat gibi Manisa Büyükşehir, Yunusemre ve Şehzadeler Belediyeleri ile MASKİ’nin hukuksuz ve usulsüz uygulamalarına karşı davalar açarak tek başına hukuk savaşı veriyor. Hatta Doğan’ın MASKİ’ye açtığı dava ile başlayan hukuk savaşı, Danıştay yargıçları ile İstinaf yargıçları arasındaki hukuk savaşına dönüştü.

Hülya Kılınç

Uğur Doğan Manisa’da yaşayan bir işçi emeklisi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyesi ile MASKİ’nin hukuksuz ve usulsüz uygulamalarına karşı bir avukat gibi hazırlanıp davalar açarak, Manisa halkı adına mücadele ediyor.

SU FATURALARINDAKİ HAT BAKIM İŞLETİM BEDELİNİ İPTAL ETTİRDİ

İlk olarak 2019 yılında MASKİ’ye su zamları ve hat bakım işletim bedelinin iptali için açtığı davayı kazanarak hat bakım işletim bedelini mahkeme kararıyla iptal ettiren Doğan, ardından iki ay üst üste borcunu ödemeyen abonenin borcunun 100 TL’yi aşması ve 5 gün içinde  ödenmediği durumda abonenin mekanik sayacının sökülüp yerine resen ön ödemeli elektronik kartlı sayaç takılması ve yeni bina aboneliklerinde zorunlu kartlı sayaç takılması kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı. Yargı süreci devam eden dava şu anda Yargıtay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunda Temyiz  incelemesi aşamasında.

Yine Uğur Doğan’ın, MASKİ’ye açtığı 2. İdare Mahkemesi kararıyla iptal edilmiş olan Hat bakım ve işletim bedeli ücretlerinin geriye dönük yasal faiziyle iade edilmesi davası Şehzadeler İlçe Tüketici Hakem Heyetinin ödemenin yapılması yönündeki kararına Maski’nin itirazı sonucu Manisa 4. Asliye hukuk Mahkemesinde (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) devam ediyor.

2021 YILI KATI ATIK TOPLAMA BEDELİ TARİFELERİNİ İPTAL ETTİRDİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesine yönelik 2021 yılı katı atık toplama bedeli tarifelerinin iptali davası açan Doğan, tarifeyi 2. İdare idare Mahkemesinin kararıyla iptal ettirdi ancak, Büyükşehir Belediyesi istinafa taşıdığından bu dosya da istinaf aşamasında. Yine Büyükşehir Belediyesi’ne Yunusemre Belediyesi 2021 yılı katı atık toplama Bedeli tarifelerini iptali davası açan Doğan, bu davada da tarifenin İdare Mahkemesi kararıyla iptal edilmesini sağladı, bu dosya da Büyükşehir Belediyesi İstinafa başvurduğu için istinaf aşamasında.

ELDE EDİLEN MAHKEME KARARLARIYLA KATI ATIK TOPLAMA TARIFELERI YENİDEN DÜZENLENDİ

Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre belediyelerine karşı ayrı ayrı açtığı katı atık toplama bedeli 2021 yılı tarifesinin iptali davasında da tarifeyi mahkeme kararıyla iptal ettirmeyi başaran Doğan’ın, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ve Yunusemre belediyelerine karşı açtığı davalar ve elde edilen iptal kararları sonucu Büyükşehir Meclisi’nde alınan yeni bir kararla,  2021 Aralık ayı itibariyle 17 ilçede katı atık tarifeleri kullanılan suyun metreküp başına 60 kuruş olarak düzenlenmesi zorunda kalındı. Bütün bunları tek başına hukuk kitapları çalışarak başaran Doğan, Manisa’daki binlerce su abonesi adına önemli kazanımlar sağladı.

“MAHKEMENİN RET KARARINI İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞIDIM”

Kendisini “Ne bir avukat, ne de bir hukukçuyum, Manisa’da yaşayan işçi emeklisi sade bir yurttaşım”diyerek anlatan Doğan, en son MASKİ’ye açtığı dava ve davanın seyri ile ilgili şunları anlattı “Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi MASKİ’nin hukuka ve usule aykırı uygulamaya koyduğu idari bir işlemi Manisalılar adına yürütmesinin durdurulması ve iptali için idari yargıya dava açtım. Yargıya taşıdığım MASKİ’nin hukuka aykırı  düzenleyici işlemi şahsıma ait su aboneliğine uygulanmadığından, güncel menfaat bağı oluşmadığı ve dava açma ehliyetim olmadığı gerekçesiyle Manisa 2. İdare Mahkemesince davam ret edilmişti. Mahkemenin ret kararını İstinaf mahkemesine taşıdım. İstinaf Mahkemesi de aynı gerekçeyle İstinaf talebimi kesin niteliğinde temyiz yolu kapalı olmak üzere ret edince  ben de yılmadım inatla temyiz yolunu açmak için İstinaf mahkemesine temyiz yolu isteminde bulunan ikinci bir dilekçe verdim.

“HUKUKA AYKIRI KARARIN KALDIRILMASI İÇİN DANIŞTAY’A TEMYİZ BAŞVURUSU YAPTIM”

Bu talebim de incelenmeksizin temyiz yolu açık olmak üzere ret edilince, hukuka aykırı bu kararın kaldırılması için Danıştay’a temyiz başvurumu yaptım.  Temyiz incelemesini yapan Danıştay Sekizinci Dairesi 10 Mart 2022 günlü E:2020/7726, K:2022/1585 sayılı kararıyla “uyuşmazlık konusu idari işleme yönelik dava açma ehliyetimin olduğu” yönünde görüş bildirerek İstinaf mahkemesinin ilgili kararını bozdu ve dosyayı yeniden karar verilmek üzere İlgili İstinaf mahkemesine gönderdi. İstinaf mahkemesi Danıştay’ın bozma kararına uymadı ve ilk kararında direndi, ısrar etti ve İstinaf talebimi ikinci kez ret etti.

“UĞRADIĞIM HAKSIZLIĞA İTİRAZ EDEMEDİĞİM GÜN ÖLDÜĞÜM GÜNDÜR!”

Anlayacağınız vatandaş olarak MASKİ ile başlattığım hukuk savaşı Danıştay yargıçları ile İstinaf yargıçları arasındaki hukuk savaşına dönüştü. Madem öyle; pilavdan dönenin kaşığı kırılsın dedim ve İstinaf mahkemesinin ikinci ret kararını da yeniden temyize taşımak için temyiz dilekçemi hazırladım ve 22.07.2022 tarihinde Danıştay’a ikinci temyiz başvurumu yaparak Yargıçların hukuk savaşına Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu yargıçlarını da ortak edeyim dedim. Oradan da bir sonuç alamazsam, AYM o da olmadı iç hukuk yolları tükendiğinde AHİM’e kadar yolu var bu işin. Manisalı işçi emeklisi bir yurttaş olarak yılmayacağımı, pes etmeyeceğimi bu davayı sonuna kadar sürdüreceğimi MASKİ duysun. Yüksek Yargıçlar duysun. Cümle alem de duysun ve bilsinler ki; ben uğradığım haksızlığa itiraz etmeye, baş kaldırmaya cesaret edemediğim gün öldüğüm gündür.”

Benzer Haberler

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.