Eğitim-Sen Aday Öğretmenlik Yönetmeliği’ni Danıştay’a taşıyor

 Eğitim-Sen Aday Öğretmenlik Yönetmeliği’ni Danıştay’a taşıyor

Eğitim Sen Manisa Şubesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na bağlı çıkarılan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nin iptali için Danıştay’a başvuracaklarını duyurdu.

Eğitim-Sen Manisa Şubesi, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’ni Manisa İl Milli Eğitim Binası önünde yaptığı basın açıklaması ile protesto etti. Eğitim-Sen’li öğretmenlerin itirazına Manisa’daki bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı İsmail Şener’in yaptığı açıklamada Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nin İptali İçin Danıştay’a Başvurulacağına dikkat çekildi.

“YENİ BİR LİYAKAT DIŞI UYGULAMANIN ÖNÜNÜ AÇMAKTA”

Şener, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, TBMM’de muhalefet partilerinin ve Eğitim-Sen’in tüm itirazlarına rağmen 3 Şubat 2022’de kabul edildiğini belirterek açıklamasında şu ifadeleri kullandı“Ancak 12 Mayıs’ta çıkan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği yeni bir liyakat dışı uygulamanın önünü açmaktadır. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin olarak yayınlanan yönetmeliği “eğitim paydaşlarından alınan görüşler” doğrultusunda oluşturduklarını iddia etse de, yayınlanan yönetmeliğin, düzenlemenin esasına ilişkin görüş ve eleştirilerin hiçbiri dikkate alınmadan hazırlandığı görülmektedir.

YÖNETMELİK KAMUDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİ KAPSIYOR

Ülkemizde bulunan bütün meslek kanunları, kamu özel ayrımı yapmaksızın ilgili mesleğe ilişkin ayrıntılı düzenlemeler içerirken, Öğretmenlik Meslek Kanunu sadece kamuda çalışan öğretmenlere yönelik olarak düzenlenmiştir. Özel sektörde çalışan öğretmenlere yazılı sınava katılma hakkı tanınması bu eksikliği gidermediği gibi, tıpkı kanun gibi yönetmeliğin de dar, yetersiz ve anayasaya aykırı düzenlemelerde ısrar ettiği görülmektedir.”

“EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İLKESİ YOK SAYILMAKTA”

Şener, eğitim sisteminin en önemli unsurlarından birisi olan öğretmenlik mesleği gibi önemli bir konunun birkaç kanun maddesi ve onun paralelinde hazırlanan yönetmelik üzerinden kariyer basamakları ve sembolik maaş artışına indirgenmesinin doğru olmadığını söyledi. Öğretmenler arasında halen var olan  kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen ayrımlarına “uzman öğretmen” ve “başöğretmen” gibi yeni statülerin eklenmesinin, eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısının öğretmenleri de içerecek şekilde pekiştirilmesi anlamına geldiğini dile getiren Şener şöyle devam etti “Aynı işi yapan öğretmenler arasında, sırf farklı kariyer basamaklarında yer almalarından dolayı hiyerarşi ve statü ayrımları yaratılarak ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesi yok sayılmaktadır. Öğretmenlerin farklı kademelerle ücret ve sosyal haklar bakımından farklılaştırılması, Anayasa’nın 55’inci maddesinde belirtilen ücrette adaletin sağlanması ilkesiyle açıktan çelişmektedir. Adaylık sınavının kaldırılması ve sınavın işlevinin bir değerlendirme komisyonuna devredilmesi, öğretmenlerin adaylığının kaldırılmasında sık sık gündeme gelen mülakat-torpil uygulamasının benzerinin gündeme gelmesi, bu konuda ayrımcı uygulamaların yaşanmasının önünü açacaktır.

MEMUR ÖĞRETMEN BENZETMESİ

Kariyer basamağına başvuruyu ceza almış olmamaya bağlayan sistemle, siyasal iktidara her koşulda biat eden, eleştirmeyen, sorgulamayan, yandaş sendikalara üye olmaya zorlanan ve bunun karşılığında adaylığı kalkan, kariyer basamaklarını birer birer tırmanan ‘memur öğretmen’ tipi yaratılmak istenmektedir.Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için “mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak” koşulu yeterince açık değildir ve bunun içeriği doldurulmamıştır. Bu durumun yönetmelikle düzenlenmesi gerekirken Bakanlığa bırakılması keyfi bir durum ortaya çıkarmaktadır.

“SINAVIN BAKANLIKÇA YAPILMASI GÜVENİLİR DEĞİL”

Yönetmeliğe göre eğitim alanında hiçbir eğitimi ve deneyimi olmayan, tıp doktoru olan Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü, Merkez Sınav Komisyonu Başkanı olarak görevlendirilmektedir. Eğitim Kurumları Yönetici Seçme Sınavı bile (EKYS) ÖSYM tarafından yapılıyorken, öğretmenler arasında ciddi maaş farklılıklarına yol açacak olan kariyer basamakları sınavı ise Bakanlık tarafından yapılacaktır. Bu durum sınavın güvenirliğini azaltacaktır.

YÖNETMELİĞİN İPTALİ İÇİN DANIŞTAY’A GİDİLECEK

Sendikamız, Anayasaya ve ilgili yasalara aykırı hükümler yer alan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nin iptali için gerekli hukuksal süreci işletecek, Öğretmenleri birbirinin rakibi haline getiren tüm uygulamalara karşı her zeminde mücadele etmeye devam edecektir.”

 

 

Benzer Haberler

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir