Manisa Tabip Odası’ndan “Beyaz Miting” çağrısı

 Manisa Tabip Odası’ndan “Beyaz Miting” çağrısı

Manisa Sağlık Platformu Bileşenleri, Türk Tabipler Birliği öncülüğünde 29 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak olan ‘Beyaz Miting’e çağrı yaparak “Mesleğimiz, sağlığımız alarm veriyor, gelin birlikte dur diyelim, değiştirelim”dedi.

Hülya Kılınç 

Manisa Tabip Odası ve sağlık meslek örgütleri temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen  basın toplantısında 29 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenecek olan “Beyaz Miting”e katılım çağrısı yapıldı.

Manisa Tabip Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Manisa Diş Hekimleri Odası, Manisa Eczacı Odası, Genel Sağlık İş Sendikası, Birlik Dayanışma Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın temsilcileri katıldı.

SAĞLIKTA PİYASALAŞTIRMA SÜRECİ

Manisa Tabip Odası Başkanı Uz. Dr. Hasan Semih Bilgin’in yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi “Türkiye’de 1980’ler ile başlayıp AKP döneminde tırmanan ve Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen sağlıkta piyasalaştırma süreci, bugün sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Türk Tabipleri Birliği ve Yerelde Manisa Tabip Odası olarak ilk günden itibaren mücadele ettiğimiz bu sağlık politikası hekimliğe ve halkın sağlık hakkına zarar vermeye, sağlık ortamındaki tahribatı derinleştirmeye devam etmektedir.

HEKİMLER KAMU HASTANELERİ VE MEMLEKETLERİNDEN VAZGEÇİYOR

Sağlık sistemindeki kriz; hastalık üzerine kurgulanmış sağlık sisteminin yarattığı hasta enflasyonu, yoğun ve karşılıksız emek, yoksulluk sınırının altındaki gelirler, liyakatsiz atamalar, sağlıkta şiddet ve tüm bunlara bağlı olarak hekimlerdeki tükenme gibi sorunlarla daha da derinleşmektedir. Üniversitelerde Bilimin gereklerine göre hareket edilmemesi, anabilim dallarının taleplerinin, görüşlerinin alınmaması, hastane ölçeğinde idarecilerin kayıtsızlığı, sağlık sistemi ölçeğinde iktidarın oyalamacı taktikleri hekimleri ya yıllarca çalıştıkları kamu hastanelerinden ya da memleketlerinden vazgeçmeye zorlamaktadır.”

HASTANELERDE HEKİM AÇIĞI SORUNU BÜYÜYOR

Bilgin, Tıp ve Tıpta uzmanlık eğitiminin verildiği kurumlardaki istifaların, ciddi bir hekim yetiştirme sorunu yaratacağı gibi, ilgili bölümlerin sağlık hizmetlerinde aksamalara yol açmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.  Benzer şekilde kamudan istifaların özellikle başta ilçe hastanelerinde hekim açığının oluşmasına yol açtığını kaydeden Bilgin, bunun Manisa yerelinde de çok rahat görebildiğini ifade etti. Bilgin şöyle devam etti “Örneğin Soma Devlet Hastanesinde, Salihli Devlet Hastanesinde  hekim açığının Manisa’dan geçici görevlendirme ile kapatılmaya çalışıldığını, sayısı azalan hekimlerin üzerine bindirilen icap nöbetlerinin tahammül sınırlarını zorladığını biliyoruz.11 İl’e hizmet veren bölgenin referans hastanesi Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hastanesi hekimler tarafından tercih edilen hastane olmaktan çıkmış, açılan kadrolara talep olmadığı gibi devam eden istifalar yüzünden olması gerekenin üçte birine düşen hekim sayısı ile hizmet sürdürülmeye çalışılmaktadır. Yine Manisa Şehir Hastanesinde teknik donanım ve malzeme eksikliklerinin özellikle üroloji ve fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümlerinde nitelikli hizmet üretme ve hizmete erişimde zorluklar yarattığını biliyoruz. Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürüten Aile Hekimlerimiz gittikçe ağırlaşan çalışma koşulların da bir yandan ceza yönetmelikleri ile diğer yandan haklarını talep ettikleri, seslerini duyurmaya çalıştıkları için soruşturmalara maruz bırakılarak baskı altında tutulmaya çalışılmaktadır. Haklı taleplerini savundukları için meslektaşlarımız ve sağlık çalışanları yer değiştirmelere, geçici görevlendirmelere maruz bırakılmışlardır. Özel kurumlarda çalışan hekimlerde güvencesiz sözleşmelerle çalıştırılarak iş güvenceleri ortadan kaldırılmış, şirket kurmaya zorlanarak taşeron çalışma ilişkisi oluşturulmuştur.”

RANDEVU ALAMAYAN ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINA MAHKUM

Sağlık sisteminde yaşananların alarm verdiğini ve krizin her geçen gün derinleştiğini vurgulayan Bilgin, “Hastane kapısında kuyruk dönemi bitti diyenler; üç aydan önce randevu alınamadığını ve artık kuyrukların telefon başındaki sanal kuyruklara dönüştüğünü gayet iyi bilmekteler. Randevu alabilenlere de 5 dakikalık muayene reva görülmektedir. Randevu alamayan, çaresizliğe düşen muayene olacaklar, ameliyat sırası bekleyenler özel sağlık kurumlarının insafına mahkum bırakılmaktadır. Koruyucu sağlık hizmetlerini yok sayan, daha çok harcama yapılması için sağlık talebini kışkırtan ve sağlığı piyasalaştıran anlayış; hastalık üreten, toplumu yok sayan sağlık politikaları ile daha çok hastalanmış toplum ve daha çok tükenmiş hekim ve sağlık çalışanı yaratmıştır. Gelinen bu noktada; sağlık piyasalaştırılmış, yurttaşlar daha çok hastalanmış, nitelikli sağlık hizmetine ulaşım zorlaşmış, hekimlik mesleği değersizleştirilmiş, emeğimiz daha fazla sömürülmüş, zaten gerilemiş olan gelirlerimiz açlık sınırının da altına düşürülmüş, Tıp ve Tıp ta uzmanlık eğitimi niteliksizleştirilerek tahrip edilmiştir. Geçtiğimiz eylül ayında emeğimiz ve sağlıklı bir gelecek için başlattığımız Emek Bizim Söz Bizim eylem süreci boyunca dile getirdiğimiz tüm taleplerimiz, verilen onca söze, vaatlere rağmen beklentilerimizi karşılamaktan çok uzakta kalmıştır.”ifadesini kullandı.

BEYAZ YÜRÜYÜŞ’E ÇAĞRI: GELİN BİRLİKTE DUR DİYELİM

“Haklarımızı alabilmenin yolunun hep birlikte, yılmadan mücadele etmekten geçtiğini iyi biliyoruz.”diyen Bilgin  şöyle devam etti “Dün yaptığımız gibi bugün de mücadeleye devam ediyoruz. Tekrar uyarıyoruz mesleğimiz, sağlığımız alarm veriyor, gelin birlikte dur diyelim, değiştirelim. 10 acil talebimizle birlikte Manisa Sağlık Platformu Bileşenleri olarak 29 mayıs ta Ankara da gerçekleştireceğimiz “Beyaz Miting”e tüm sağlık emek, meslek örgütleriyle buluşmamıza meslektaşlarımızı, sağlık çalışanlarını ve tüm halkımızı davet ediyoruz.”

 

Benzer Haberler

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.