MHP’li büyükşehir 476 milyonluk zararı halka ödetiyor

 MHP’li büyükşehir 476 milyonluk zararı halka ödetiyor

Gerekli yatırımları yapmadığı için su kayıp kaçak oranı yüzde 41’leri bulan MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi, su kaybı nedeniyle meydana gelen 476 Milyon TL’yi aşan zararı vatandaşa ödetiyor.

 Hülya Kılınç

Şebeke suyuna ağustos ayında yüzde 25, son bir yılda ise yüzde 144 oranında zam yapan MHP’li Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (MASKİ) yüzde 41’leri bulan kayıp kaçak su için gerekli yatırımları yapmaması ve önlem almaması milyonluk zararlara neden oluyor.

MASKİ’YE KARŞI TEK BAŞINA HUKUK SAVAŞI VERİYOR

MASKİ’nin hukuksuz uygulamalarına karşı davalar açarak Manisalıların hakkını adliye salonlarında savunan Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Manisa Yurttaş İnisiyatifi sözcüsü Uğur Doğan,  bu kez MASKİ’nin 2023 yılı Mali Performans ve Bütçesi hakkında hazırladığı raporda önemli detaylara dikkat çekti.

Uğur Doğan

MASKİ ÖNLEM ALACAĞINA ZARARI VATANDAŞTAN ÇIKARIYOR

Hazırladığı raporla MASKİ’nin kayıp kaçak su ile ilgili kayıtsızlığını ortaya koyan Doğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın verilerinden yararlanarak hazırladığı rapordaki detayla ilgili şu açıklamayı yaptı “Bakanlığın verilerine göre Manisa’da Maski’nin su kayıp kaçak oranının yüzde 41 olduğu belirtilmiştir. Belirtilen bu orana göre Maski’nin bir yıllık su kayıp kaçak miktarı 27 milyon 135 bin metreküp olmaktadır. 2021 yılı Faaliyet Raporu verilerine göre 66 milyon 185 bin metreküp su sarfiyatı ölçümü yapıldığına göre yüzde 41’lik kayıp kaçak su miktarını eklediğimizde Maski’nin kaynağından motopomp merkezlerinden 93 milyon 320 bin metreküp su pompalandığı anlamına gelir. Bu durumda idare 93 milyon 320 bin metreküp su pompalanması için oluşan maliyetin ancak 66 milyon 185 bin metreküplük kısmını gelir getiren su olarak faturalandırabilmektedir. Bu miktardaki su kaybının bugünkü ekonomik değeri kasım 2022 güncel su fiyatları üzerinden hesapladığımızda 476 milyon 219 bin TL olduğu görülmektedir. Bu olumsuz durum Maski’nin “su hizmetlerine ilişkin kurum hasılatı gelirlerinin” düşmesine, su hizmetleri giderlerinin de yükselmesine neden olmaktadır.”

KAYIPLARIN AZALTILMASIYLA İLGİLİ HİÇBİR HEDEF YOK

MASKİ’nin hazırladığı 2023 yılı Performans Proğramı üzerinde yaptığı incelemede, yatırımlar için 131 milyon 322 bin TL’lik kaynağa ihtiyaç olduğunun öngörüldüğünü aktaran Doğan, “Verimli ve kaliteli içme suyu sağlamak” başlığı altında dört hedef belirlenmiş ancak içme ve kullanma suyu kayıplarının azaltılmasına yönelik hiçbir hedef belirlenmemiş olduğu görülmektedir.

MASKİ’NİN GELİR GETİRMEYEN SU KAYBINI ÖNLEMEYLE ÇALIŞMASI YOK

İçme ve kullanma suyunun maliyetine büyük oranda etki yapan ve kamu kaynaklarının israfına yol açan kayıp kaçak oranının ne kadar olduğu konusunda Performans Programında ve MASKİ’nin resmi internet sayfasında gelir getirmeyen su kaybının önlenmesi ve giderilmesine yönelik ne tür önlemler alındığı ya da alınacağı konusunda hiçbir çalışma ve faaliyet bilgisine ulaşılamamıştır.”

SAYIŞTAY GÖREVİNİ YAPMAYAN MASKİ’Yİ UYARMIŞ

Maski’nin 2020 yılı Sayıştay denetim raporunun 26. sayfasında BULGU 3 başlığı altında “Su Kayıplarının Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de öngörülen bir takım gerekliliklerin yerine getirilmediğinin görüldüğünü ifade eden Doğan, “MASKİ’nin su kayıp kaçakları konusunda ilgili tebliğde belirtilen gerekli tedbirleri almadığı bu nedenle maliyetlerin su abonelerine yüklenmek istenmesi sonucu 2022 yılı ücret tarifelerine hiçbir yasal dayanağı olmadan ücret artışını haklı kılacak somut ve objektif bir neden bulunmadan yüksek oranda zam yapılması yoluna gidildiği anlaşılmaktadır.”dedi.

MASKİ’NİN GELİRİ 424 MİLYON KAYIP KAÇAK GİDERİ 476 MİLYON

Maski’nin 2022 Yılı Ücret Tarifesi kararı ile su tarifesinin belirlenmesi öncesi su raporu hazırlaması gerektiği, ancak böyle bir raporun hazırlanmadığını  vurgulayan Uğur Doğan, bunun mevzuata aykırı hatalı ve eksik bir işlem olduğunun altını çizdi. Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla MASKİ’nin 2022 mali yılı gelir bütçesinin 605 milyon TL, gider bütçesinin ise 860 milyon TL. olarak kabul edildiğini hatırlatan Doğan“Bu durumda yüzde 41 lik su kayıp ve kaçağının parasal karşılığı olan 476 milyon 219 bin TL’nin 2022 yılı gelir bütçesindeki “su hizmetlerine ilişkin kurum hasılatı gelirlerinin” de içinde bulunduğu Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri toplamı olan 424 milyon 845 bin TL’nin bile üzerinde bir rakam olduğu açıkça görülmektedir.”diyerek Manisa halkının en temel ihtiyacı olan suyun neden bu kadar pahalıya kullandığına da açıklık getirdi.

28 KASIMDAKİ TOPLANTIDA SUYA İNDİRİM GÖRÜŞÜLECEK

8 kasımdaki Manisa Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında görüşülmesi kabul edilen CHP’nin evlerde kullanılan su fiyatlarının yüzde 50 indirilsin önergesi, 28 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan ikinci oturumda tekrar gündeme gelecek. Uğur Doğan’ın hazırladığı ve Manisalıların suyu neden pahalıya kullandığını kalem kalem sıralayan raporunun, meclis gündemine getirilip getirilmeyeceği şimdiden merak ediliyor.

 

Benzer Haberler

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir