Orman ve milli parklara ‘tesis’ yapılmasının önü açıldı

 Orman ve milli parklara ‘tesis’ yapılmasının önü açıldı

Orman vasıflı olanlar dahil Hazine taşınmazlarıyla tescili mümkün olan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ‘lüks çadır’ tesislerine 20 yılı geçmemek üzere kiralanabilecek.

‘Lüks çadır tesisleri nitelikler’ yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmeliğe göre, lüks çadır tesisleri faaliyet için yönetmelikle belirlenen nitelikleri taşıması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletmesi belgesi alması zorunlu olacak.  Diken’in haberine göre tesislerin, orman alanlarında yapılması durumunda ağaç rölöve planının da hazırlanması zorunlu tutuldu. Tesislerin kurulumunda ağaç kesilmemesi ve enerji temininde yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi esas olacak. Tesislerde müşteri yatak kapasitesinin en az yüzde 50’sine denk gelen sayıda zorunlu personel istihdamı öngörülüyor.

Tesislerin milli park, tabiat parkıyla sit alanları içinde yer alması durumunda, ilgili kurum, kurul ve komisyonların olumlu görüşü alınması, bununla birlikte yerleşim tasarım ve yönetim planının yanı sıra ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca koruma amaçlı imar planı yapılması da gerekiyor.

Benzer Haberler

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.